Årsrapport från riksförlikningsmannens byrå 2018

12.3.2019 10.07 | Publicerad på svenska 13.3.2019 kl. 11.08
Nyhet

Hur många arbetstvister blev aktuella för medling? Vilka var parterna i de arbetstvister som blev föremål för medling? Gällde tvisterna enbart löner eller också några andra frågor?

Riksförlikningsmannens byrå har publicerat sin första årsrapport. Rapporten handlar om år 2018 och den har publicerats i elektronisk form för att skona naturen.

Årsrapporten från riksförlikningsmannens byrå 2018 kan läsas här (endast på finska)