Ingen arbetskonflikt inom utrikesfarten den 6 april

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2018 21.54 | Publicerad på svenska 29.3.2018 kl. 14.23
Nyhet

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf har godkänt det uppkomna förhandlingsresultatet.

Detta innebär att den arbetskonflikt omfattande däcksbefäl inom utrikesfarten som var planerad att inledas den 6 april kl. 6 inte blir av.

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten har förts under riksförlikningsman Minna Helles ledning. Parterna kom fram till ett förhandlingsresultat i samband med medlingsförhandlingarna måndagen den 26 mars, och inget förlikningsförslag behövdes. Båda parternas ledning har godkänt förhandlingsresultatet, och alla konfliktåtgärder har inhiberats.

Det nya kollektivavtalet gäller till och med den 28 februari 2019. Parterna informerar mer ingående om innehållet i avtalet.