Förhandlingsresultat i arbetstvisten inom utrikesfarten – den 28 mars klarnar det om det blir någon strejk den 6 april

Utgivningsdatum 27.3.2018 2.18 | Publicerad på svenska 27.3.2018 kl. 9.36
Nyhet

Arbetsinställelsen avblåses, om båda parterna godkänner förhandlingsresultatet.

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf nådde för en stund sedan ett förhandlingsresultat vid medlingsförhandlingarna om den arbetstvist som gäller utrikesfarten. Parternas styrelser beslutar huruvida de ska godkänna förhandlingsresultatet när de håller möte under de närmaste dagarna.

Medlingen i arbetstvisten fortsatte i dag under ledning av riksförlikningsman Minna Helle.

Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om en arbetsinställelse inom utrikesfarten med början den 6 april kl. 6. Arbetsinställelsen inhiberas, om båda parternas styrelser godkänner förhandlingsresultatet.

Slutresultatet klarnar onsdagen den 28 mars. När läget klarnat informerar riksförlikningsmannens byrå och parterna om besluten och hur det blir med den arbetsinställelse som det varslats om till den 6 april.