Årsrapport från riksförlikningsmannens byrå 2019

Utgivningsdatum 24.3.2020 12.22 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 12.31
Nyhet

Hur många arbetstvister blev aktuella för medling och från vilka avtalsområden?

Riksförlikningsmannens byrå har publicerat sin andra årsrapport. Rapporten handlar om år 2019 och den har publicerats i elektronisk form för att skona naturen.

Årsrapporten från riksförlikningsmannens byrå 2019 kan läsas här (endast på finska)