Uppgörelse i arbetstvisten vid universiteten – de varslade arbetskonflikterna avblåsta

Utgivningsdatum 6.3.2018 14.23 | Publicerad på svenska 7.3.2018 kl. 9.39
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt förlikningsman Janne Metsämäkis förlikningsförslag.

Att en uppgörelse nåtts innebär att de varslade strejkerna vid universiteten den 7 och 14 mars inte blir av. Även de sympatiåtgärder som det hade varslats om med anledning av arbetstvisten inhiberas.

Arbetstagarnas representanter Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt arbetsgivarnas representant Bildningsarbetsgivarna rf lämnade i dag kl. 14 sina svar om det förlikningsförslag som förlikningsman Janne Metsämäki lämnade måndagen den 5 mars.

Innehållet i uppgörelsen

Det avtal som nåtts gäller i 26 månader, dvs. till och med den 31 mars 2020. Avtalet innehåller löneförhöjningar om sammanlagt 3,45 procent, vilket motsvarar den linje i fråga om löneförhöjningar som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå. En del av löneförhöjningarna är lokala lönepotter som är avsedda att ändra lönesystemet. Samtidigt har det avtalats om en ändring av lönesystemet i en arbetsgrupp och vissa kommande ändringar i lönesystemet.

Avtalet innehåller några ändringar i kollektivavtalet i fråga om annat än lönerna.

Förlikningsförslaget i sin helhet kan läsas här (endast på finska):