Medlingen i den arbetstvist som gäller universiteten fortsätter under förlikningsman Janne Metsämäkis ledning söndagen den 4 mars kl. 17

Utgivningsdatum 2.3.2018 10.02 | Publicerad på svenska 2.3.2018 kl. 10.08
Nyhet

Flera universitet hotas av arbetsinställelse den 7 mars.

Parterna i arbetstvisten är på löntagarsidan FOSU rf, Pardia rf och JHL rf och på arbetsgivarsidan Bildningsarbetsgivarna rf. I början av veckan lyckades man inte nå någon lösning på arbetstvisten, när arbetsgivarparten förkastade det förlikningsförslag som förlikningsmannen hade lämnat.

Utförligare information om den arbetsinställelse som hotar den 7 mars finns i en nyhet som publicerades den 20 februari