Varsel om en till, mer omfattande strejk vid universiteten den 7 mars

Utgivningsdatum 20.2.2018 11.10 | Publicerad på svenska 21.2.2018 kl. 13.42
Nyhet

FOSU rf, Pardia rf och JHL rf har lämnat varsel om en arbetsinställelse som omfattar sex universitet. Tidigare har de lämnat varsel om en arbetsinställelse vid Helsingfors universitet den 28 februari.

I dag på förmiddagen lämnade Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf ett varsel om en arbetsinställelse vid sex universitet den 7 mars kl. 00.00–24.00. De berörda universiteten är Aalto-universitetet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet samt Tammerfors universitet och en övningsskola som hör till Tammerfors universitet.

Medlingen i arbetstvisten fortsätter i dag kl. 13.30 under ledning av förlikningsman Janne Metsämäki.

Tidigare har organisationerna lämnat varsel om en arbetsinställelse som gäller endast Helsingfors universitet och som är planerad att genomföras den 28 februari. För båda arbetsinställelserna gäller de begränsningar som det står om i en tidigare nyhet: