Förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller universiteten

Utgivningsdatum 5.3.2018 21.09 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 9.39
Nyhet

Parterna lämnar sina svar om förslaget tisdagen den 6 mars kl. 14.

I dag den 5 mars lämnade förlikningsman Janne Metsämäki ett förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller universiteten. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.

Om båda parterna godkänner förlikningsförslaget inhiberas de arbetsinställelser som Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf har planerat genomföra den 7 och 14 mars. Om någondera eller båda parterna förkastar förslaget genomförs åtminstone den arbetsinställelse som är planerad till den 7 mars.

Inga uppgifter om innehållet i förlikningsförslaget lämnas till offentligheten förrän parterna har lämnat sina svar.