Ingen uppgörelse inom flygtrafikledning – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

24.1.2019 14.47 | Publicerad på svenska 24.1.2019 kl. 14.57
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) rf förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Arbetsgivarna för servicebranscherna (PALTA) rf godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.

- Medlingen inleddes vid ett låst läge, men tyvärr inte nådde vi inte ända i mål, beklagar riksförlikningsmannen.

Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter. Alla arbetsinställelser som det varslats om genomförs varje torsdag kl. 13.00–15.00, från 29. januari 2019 varje tisdag och lördag kl. 02.00–08.00 och under tiden 4.–15. februari 2019 samt 2.–15. februari 2019 (Nyhet om varslen om arbetstvisten 21.1.2019).

- Det finns inga förutsättningar att fortsätta medlingen nu genast, eftersom alla möjligheter att komma framåt i förhandlingarna har gåtts igenom. Medlingen avbryts dock inte helt, eftersom det förr eller senare behövs ett avtal och arbetsfred för flygtrafikledning, säger Piekkala.

- Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):