Elförbundet och JHL varslar om en arbetsinställelse 26–28.3.2018 som gäller energi-, IKT- och nätverksbranschen.

9.3.2018 17.18 | Publicerad på svenska 12.3.2018 kl. 16.21
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten inleds nästa vecka.

Elbranschernas fackförbund och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL varslade i dag om en arbetsinställelse inom energi-, IKT- och nätverksbranschen 26.3.2018 kl. 6 – 28.3.2018 kl. 18. I arbetstvisten företräds arbetsgivarsidan av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och Finsk Energiindustri rf.

Enligt varselmeddelandet lämnas Winco Ab samt arbete som utförs för att trygga människors liv och hälsa utanför arbetsinställelsen.

Riksförlikningsman Minna Helle tar kontakt med parterna i arbetstvisten. Medlingen i arbetstvisten ska inledas nästa vecka. En närmare tidtabell meddelas senare.