Riksförlikningsmannen

 

Riksförlikningsmannens uppgifter sköts av tf. riksförlikningsmannen  Jukka Ahtela.

Minna Helle, som har varit riksförlikningsman sedan den 1 januari 2015, sade upp sig från sin tjänst den 27 april 2018.