Riksförlikningsmannen

Riksförlikningsmannens uppgifter sköts av riksförlikningsmannen Vuokko PiekkalaVuokko Piekkala har arbetat som arbetsmarknadsdirektör och ecklesiastikråd vid Kyrkostyrelsen (Kyrkans arbetsmarknadsverk). Hon har också varit anställd hos Utbildningsstyrelsen (tidigare Skolstyrelsen) samt arbetat vid Finlands Kommunförbund (Kommunarbetsgivarna) som jurist och förhandlingschef. Piekkala är förvaltningsnotarie och juris kandidat.