Riksförlikningsmannen

Riksförlikningsmannens uppgifter sköts av riksförlikningsmannen Anu Sajavaara.

Anu Sajavaara har arbetat som förhandlingsdirektör för Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf. Dessförinnan har hon varit branschchef och arbetsmarknadschef för Palta.

Tidigare har Sajavaara varit expert vid Finlands Näringsliv rf och arbetsmarknadsombud för Arbetsgivarföreningen för transport- och specialbranscher rf. Före detta har hon bl.a. varit forskare vid Jyväskylä universitet, juristlingvist vid Europeiska unionens domstol och i Europeiska unionens råd samt arbetat med sakkunniguppgifter vid handels- och industriministeriet och justitieministeriet. Sajavaara är juris kandidat.