Medlingen i arbetstvisterna vid hamnarna fortsätter

8.2.2018 15.52 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 8.57
Nyhet

Avainta ry, som representerar arbetsgivarna Turun Satama Oy, Naantalin Satama Oy, Rauman Satama Oy, Karleby Hamn Ab och Oulun Satama Oy, förkastade i dag det förlikningsförslag som förlikningsman Jukka Ahtela lämnade i går.

Medlingen i arbetstvisten, som gäller kranförare och hamntillsyningsmän, fortsätter tillsammans med Avainta ry och arbetstagarrepresentanterna Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry och Finlands Sjömans-Union FSU rf.

Genom ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattade den 25 januari har genomförandet av arbetsinställelser på grund av tvisten förbjudits fram till den 12 februari kl. 6.00.