Förlikningsförslag i arbetstvisten inom flygtrafikledning 27.2.2019

27.2.2019 22.57 | Publicerad på svenska 27.2.2019 kl. 22.59
Nyhet

Parterna ska lämna sina svar på riksförlikningsmannens förlikningsförslag torsdagen den 28. februari senast kl. 13.00.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten i dag.  Parterna, Suomen Lennonjohtajien yhdistys SLJY ry samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA ry ska lämna sina svar på förslaget per e-post den 28. februari.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget.