Arbetsinställelse hotar färjeförbindelserna i skärgården från och med 28.4.2017

12.4.2017 11.00 | Publicerad på svenska 12.4.2017 kl. 14.09
Nyhet

Arbetsinställelse hotar att stoppa landsvägsfärjor och förbindelsefartyg.

Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union FSU rf har tillställt riksförlikningsmannen ett meddelande om hot om arbetsinställelse som gäller landsvägsfärjor och förbindelsefartyg. Arbetsinställelsen inleds den 28 april 2017 kl. 06.00. Enligt meddelandet från förbunden realiseras hotet i det fall att enighet i kollektivavtalsförhandlingarna inte nåtts före det. Arbetsinställelsen omfattar bolagen Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab.

Riksförlikningsmannen har varit i kontakt med parterna i tvisten. Medling i arbetstvisten inleds torsdagen den 13 april 2017 på riksförlikningsmannens byrå.