YTN och Finsk Handel ska ha medlingsförhandling den 19 maj 2017

11.5.2017 15.07 | Publicerad på svenska 12.5.2017 kl. 11.29
Nyhet

Målet är att finna en fredlig lösning på tvisten

Riksförlikningsman Minna Helle har kallat parterna i arbetstvisten inom handeln – De Högre Tjänstemännen YTN rf och Finsk Handel rf – till en medlingsförhandling nästa vecka. Förhandlingen äger rum onsdagen den 19 maj 2017 kl. 9.15 på riksförlikningsmannens byrå.

Vid den tidigare förhandlingen den 24 april 2017 hittades det inte förutsättningar att lösa tvisten och de stridsåtgärder som YTN meddelat för sina medlemsföretag i handelsbranschen 2–8.5.2017 genomfördes.

Arbetstvisten handlar om kollektivavtalsrättigheter. YTN har krävt att Finsk Handel inleder kollektivavtalsförhandlingar för de högre tjänstemännen i handelsbranschen. Finsk Handel har avvärjt kravet och föreslagit samarbete på annat sätt.

Minna Helle önskar att det är möjligt att hitta en fredlig lösning på tvisten. Vid den nya förhandlingen kartläggs, om det finns förutsättningar till det.