Statistik och rapporter

Vid riksförlikningsmannens byrå medlades det under 2018 i 20 arbetstvister. I 14 av dem nåddes förlikning mellan parterna innan konfliktåtgärder vidtagits och i sex av dem efter att konfliktåtgärder vidtagits.

De arbetstvister som det medlades i under 2018 gällde flera olika branscher, bl.a. finansbranschen, elbranschen sjöfarten och Helsingfors universitet.

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2018 pdf

Endast en del av arbetsinställelserna hör till medlingens tillämpningsområde. Medlingssystemet omfattar inte sådana arbetskonflikter som sker medan kollektivavtalet är i kraft. Sådana arbetskonflikter hör till arbetsdomstolens behörighet. Solidaritetsarbetskonflikter och politiska arbetskonflikter hör inte heller till medlingen i arbetstvister.

Det totala antalet arbetskonflikter framgår av Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter under 2017 till 103 stycken.

Statistiken för 2018 publiceras under våren 2019.

Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 2019-2021