Janne Metsämäki jatkaa sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 13.28
Tiedote
Janne Metsämäki

Valtioneuvosto määräsi 24.9.2020 oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Janne Metsämäen sovittelijaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 15.10.2020 alkaen.

Metsämäki on toiminut sovittelijana 15.10.2017 alkaen ja hänen kolmivuotiskautensa on päättymässä 14.10.2020.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala, p. 029 506 2525