Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 13.28
Pressmeddelande

Statsrådet har den 24 september 2020 utnämnt juris kandidat, verkställande direktör Janne Metsämäki till förlikningsman för nästa treårsperiod som börjar den 15 oktober 2020.

Metsämäki har varit förlikningsman från och med den 15 oktober 2017 och hans treårsperiod går ut den 14 oktober 2020.

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen hör det även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet, som åtar sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov. Riksförlikningsmannen har till uppgift att medla i arbetstvister och stödja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper med stöd av lagen om arbetstvister arbetsmarknadens parter att hitta en lösning i de tvister som utgör ett hot mot arbetsron.

Ytterligare information:
Vuokko Piekkala, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525