ICT-alan toimihenkilöiden työriidassa sopu – kaikki työtaistelutoimet päättyvät

Julkaisuajankohta 8.6.2022 8.35
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet 7. kesäkuuta annetun sovintoehdotuksen. Työriitaan liittyvä lakko päättyy ja 20.6.2022 uhannut lakko peruuntuu.

Syntynyt sopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus seuraa tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Ammattiliitto Pro ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Sovintoehdotus