Uppgörelse i arbetstvisten inom ICT-sektorn – alla konfliktåtgärder avblåsta

Utgivningsdatum 8.6.2022 8.35 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 8.37
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt förlikningsförslag av den 7 juni 2022. Uppgörelsen innebär att alla konfliktåtgärder som det varslats om blåses av.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 29 februari 2024. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna följer den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå.

Parter i arbetstvisten var Fackförbundet Pro rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

 Förlikningsförslaget (endast på finska)