Poliittiset työtaistelut syksyllä 2018 – valtakunnansovittelijalle ilmoituksen tehneet ammattiliitot

Julkaisuajankohta 29.10.2018 8.25
Uutinen

Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Seuraavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet valtakunnansovittelijan toimistoon poliittisesta työtaistelusta:

Ammattiliitto:                                                                 Aika:

Ylityö- ja/tai vuoronvaihtokielto:

Ammattiliitto Pro ry, paperiteollisuus

25.10.2018 klo 00.00 – 19.11.2018 klo 00.00 – KESKEYTETTY

Teollisuusliitto ry

17.9.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi – KESKEYTETTY

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

  • Avainta ry
  • Hyvinvointiala liitto

8.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi – KESKEYTETTY

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry  

8.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi – KESKEYTETTY

Insinööriliitto

5.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi – KESKEYTETTY

Tehy ry

22.10.2018 klo 06.00 – 4.11.2018 klo 23.59 – KESKEYTETTY

Super ry

22.10.2018 klo 06.00 – 4.11.2018 klo 23.59 – KESKEYTETTY

Toimihenkilöliitto ERTO ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59 – KESKEYTETTY

Lista ei välttämättä kata kaikkia työnseisaukseen osallistuvia liittoja. Poliittisiin työtaisteluihin ei liity lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta, toisin kuin työmarkkinariidoista johtuviin työnseisauksiin. Useat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on työmarkkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu sovittelijan toimivallan piiriin.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.