Politisk arbetskonflikt hösten 2018 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

Utgivningsdatum 29.10.2018 8.25 | Publicerad på svenska 29.10.2018 kl. 8.28
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister.

Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetskonflikten:

Fackförbund:                                                               Tid:             

Övertidsförbud, skiftesbyteförbud:

Ammattiliitto Pro ry, paperiteollisuus

25.10.2018 kl 00.00 – 19.11.2018 kl. 00.00 – AVBRYTS

Teollisuusliitto ry

17.9.2018 kl. 00.00 tills vidare – AVBRYTS

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

  • Avainta ry
  • Hyvinvointiala liitto

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare – AVBRYTS

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare – AVBRYTS

Insinööriliitto

5.10.2018 kl. 00.00 tills vidare – AVBRYTS

Tehy ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59 – AVBRYTS

Super ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59 – AVBRYTS

Toimihenkilöliitto Erto ry

22.10.2018 kl. 06.00 – 4.11.2018 kl. 23.59 – AVBRYTS

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.