RAU hylkäsi veturimiehiä koskevan sovintoehdotuksen - asiakaspalvelua ym. toimistotehtäviä koskeva ehdotus hyväksytty

Julkaisuajankohta 2.3.2023 17.51
Uutinen

Rautatiealan Unioni RAU ry hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, joka koski veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä. Molemmat työriidan osapuolet hyväksyivät asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskevan sovintoehdotuksen.

Valtakunnansovittelija antoi 2.3.2023 aamulla kaksi sovintoehdotusta työriidoissa, joissa osapuolia ovat Rautatiealan Unioni RAU ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. RAU ilmoitti hylkäävänsä veturimiestehtäviä koskevan sovintoehdotuksen, mutta hyväksyvänsä asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskevan sovintoehdotuksen. Palta ilmoitti hyväksyvänsä molemmat sovintoehdotukset. Samalla RAU ilmoitti uudesta työnseisauksesta veturimiestehtävissä rautatieliikenteessä 20.3.-31.3. välisenä aikana. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään valtakunnansovittelijan esityksestä siirtänyt 6.3. alkavaksi ilmoitetun työnseisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla alkamaan 20.3. klo 00.01. Työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Raideliikenteellä on keskeinen merkitys yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden turvaamisessa (esimerkiksi huoltovarmuus- ja turvallisuuskriittisten aineiden, teollisuuden raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden toimitukset). Julkisen liikenteen vaikeutuminen vaikuttaa voimakkaasti myös ihmisten liikkumiseen. Monille ihmisryhmille joukkoliikenteen käyttäminen on ainoa tapa päästä liikkumaan ja päällekkäiset työnseisaukset keskeyttävät välttämättömän työ- ja asiointimatkustamisen. Koska työnseisaus sen ja työalan laatuun ja laajuuteen nähden kohdistuisi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi yleistä etua, työnseisausta on päätetty siirtää, jotta sovittelulle saadaan lisäaikaa. 

 Sovittelua jatketaan osapuolten kanssa tiistaina 7.3.2023.

Hylätty sovintoehdotus

Hyväksytty sovintoehdotus

Uutinen