Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa sopu – kaikki työnseisaukset päättyvät

Julkaisuajankohta 23.2.2020 14.36
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 22. helmikuuta 2020 antaman sovintoehdotuksen.

Kaikki työriitaan liittyvät työnseisaukset päättyvät välittömästi ja työnseisausuhkat peruuntuvat.

Syntynyt sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus on 3,3 % 25 kuukaudelta. Sopimus sisältää yleiskorotuksia, paikallisen järjestelyerän ja tekstimuutoksia.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Teollisuusliitto ry ja Metsäteollisuus ry.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä.