Hoppa till innehåll

Uppgörelse i arbetstvisten angående Industrifacket och Skogsindustrin – alla konfliktåtgärder avslutas

23.2.2020 14.36
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag av den 22 februari 2020.

Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som det varslats om utgår omedelbart och blåses av.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 31. december 2021. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna är 3,3 % inom 25 månader. Avtalet innehåller generella lönehöjningar, lokal justeringspott samt textförändringar.

Parter i arbetstvisten var Industrifacket samt Skogsindustrin.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).