Vuokko Piekkala utnämnd till riksförlikningsman

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 11.46
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 27 juni 2018 juris kandidat Vuokko Piekkala till riksförlikningsman för tiden 6.8.2018–5.8.2022.

Vuokko Piekkala arbetar för närvarande som arbetsmarknadsdirektör och ecklesiastikråd vid Kyrkostyrelsen (Kyrkans arbetsmarknadsverk). Hon har tidigare varit anställd hos Utbildningsstyrelsen (tidigare Skolstyrelsen) samt arbetat vid Finlands Kommunförbund (Kommunarbetsgivarna) som jurist och förhandlingschef. Piekkala är förvaltningsnotarie och juris kandidat.

Tjänsten som riksförlikningsman söktes av sammanlagt fyra personer.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, tfn 029 504 7988