Arbetsinställelse inom intensivvården i Uleåborg centralsjukhus framskjuts med två veckor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2022 17.05

Arbetstvisten mellan Tehy, Super och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har medlats de senaste veckorna utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har idag beslutat på förslag av riksförlikningsmannen att uppskjuta med två veckor arbetsinställelsen inom intensivvård i Norra Österbottens sjukhuskretsens Uleåborg centralsjukhus som skulle ha börjat 13.9.2022 kl. 00.01. Arbetsinställelsen varar fyra dagar och börjar tidigast 27.9.2022 kl. 00.01. Arbetstvisten berör samhällets livsviktiga funktioner och avsevärt skadar ett allmänt intresse.

Enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse framskjutas en gång med högst två veckor om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller art berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Syftet är att reservera tillräckligt med tid för medling.

Medlingen av arbetstvisten fortsätter på fredag 9.9.2022 och söndag 11.9.2022.