Årsrapport från riksförlikningsmannens byrå 2020

Utgivningsdatum 4.3.2021 9.49 | Publicerad på svenska 4.3.2021 kl. 9.52

Årsrapport från riksförlikningsmannens byrå 2020 har publicerats i elektronisk form.

Hur många arbetstvister blev aktuella för medling? Vilka var arbetstvisternas orsaker? Hur lång tid processerna och arbetsinställelserna tog?

Årsrapporten från riksförlikningsmannens byrå 2020