Den varslade strejken på isbrytare och kombiisbrytare skjuts upp med två veckor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2018 14.12 | Publicerad på svenska 4.3.2018 kl. 14.56
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har beslutat att skjuta upp den arbetsinställelse som Finlands Skeppsbefälsförbund hade varslat om att inleda den 7 mars. Det betyder att strejken får inledas tidigast den 21 mars kl. 14.

Finlands Skeppsbefälsförbund förkastade i går det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle hade lämnat. Rederierna i Finland rf, som företräder Arctia-koncernen, skulle ha godkänt det.

Arbets- och näringsministeriet fattade i dag på framställning av riksförlikningsman Minna Helle beslutet att skjuta upp arbetsinställelsen.

Lagen om medling i arbetstvister gör det möjligt att skjuta upp en arbetsinställelse med högst 14 dygn i en situation där den planerade arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. En förutsättning är dessutom att det behövs mer tid för medling.