Medlingen i arbetstvisten inom kemibranschen fortsätter fredagen den 24. januari 2020 kl. 9.00

Utgivningsdatum 23.1.2020 9.23 | Publicerad på svenska 23.1.2020 kl. 9.26
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten inom kemibranschen fortsätter fredagen den 24. januari. Parter i arbetstvisten är Industrifacket rf samt Muoviteollisuus rf, Kemianteollisuus rf, Kumiteollisuus rf och Lasikeraaminen teollisuus LT rf.

Det har tidigare varslats om en arbetsinställelse som skulle inledas den 27 januari 2020 kl. 00.00, men den skjuts nu upp med två veckor till den 10. februari 2020 kl. 23.59.

Syftet med uppskjutandet av arbetsinställelsen är att reservera tid för medling. Enligt lagen om medling i arbetstvister förutsätts att beslutet delges parterna minst tre dygn före arbetskonfliktens planerade begynnelsetidpunkt.

Med stöd av 8 § i lagen om medling i arbetstvister är det möjligt att skjuta upp en arbetsinställelse med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art anses beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse. En förutsättning är dessutom att det behövs mer tid för medling.