Uppgörelse i den arbetstvist som gällde däcksbefäl inom sjöfarten – ingen arbetsinställelse 16.3.2019

11.3.2019 14.11 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 15.41
Nyhet

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsmannen Jukka Ahtela lämnade i natt.

Det betyder att de arbetsinställelser som Finlands Skeppsbefälsförbund hade varslat om till lördag är avlysta.

Det godkända förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska)