Hoppa till innehåll

Medling i arbetstvisten inom Posten

8.11.2019 15.17 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 15.19
Nyhet

I går den 7 november 2019 fördes medlingsförhandlingar mellan PAU och PALTA.

Enligt riksförlikningsman Vuokko Piekkala är det inte möjligt att finna en lösning på arbetstvisten inom Posten innan arbetskonflikten inleds måndagen den 11 november. Parterna fortsätter förhandlingarna onsdagen den 13 november kl. 13.

Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte går att lösa tvisten än, beklagar riksförlikningsmannen. Förr eller senare behövs ett avtal och arbetsfred för Posten, säger Piekkala.

Förra gången medlades arbetstvist som gällde Posten år 2015. Då strejkade man flera dagar innan parterna godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Parter i arbetstvisten är Finlands Post- och logistikunion (PAU) samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA. PAU har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om en strejk som gäller postutdelning, hantering och transport. Strejken inleds måndagen den 11. november kl. 06.00 och avslutas söndagen den 24. november kl. 24.00.

Luftfartsunionen IAU har meddelat riksförlikningsmannen om sympatiåtgärder som gäller posthantering vid flygfälten under 11 – 24 november.