Ingen uppgörelse inom Posten – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

19.11.2019 13.04 | Publicerad på svenska 19.11.2019 kl. 13.14
Nyhet

Finlands Post- och logistikunion PAU rf förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Ar-betsgivarna för servicebranscherna PALTA rf godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.
- Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte gick att lösa tvisten än, beklagar riksförlikningsmannen.
Medlingsförhandlingarna fortsätter onsdagen den 20. november 2019 kl. 13.00.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska)