Medlingen i arbetstvisten mellan Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf fortsätter på fredag 8.3.2019 kl. 10.00

6.3.2019 17.06 | Publicerad på svenska 7.3.2019 kl. 8.51
Nyhet

Medlingen i den arbetstvist mellan Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf som gäller däcksbefäl i utrikesfarten inleddes i går och har fortsatt i dag under ledning av förlikningsmannen Jukka Ahtela.

Under medlingsförhandlingarna har man preciserat vilka punkter meningsskiljaktigheterna gäller och klargjort parternas mål. Medlingen i arbetstvisten fortsätter fredagen den 8 mars 2019 kl. 10.00.

Finlands Skeppsbefälsförbund ry och Rederierna i Finland rf har förhandlat om kollektivavtal för utrikesfartens däcksbefäl och sjukskötare samt däcksbefäl på småtonnagefartyg i utrikesfart.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Skeppsbefälsförbund varslat om en arbetsinställelse som omfattar däcksbefäl och sjukskötare på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 16 mars 2019 kl. 06.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.