Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 2019-2021

29.8.2019 10.35 | Publicerad på svenska 5.9.2019 kl. 10.45
Nyhet

Höstens kollektivavtalsförhandlingar inleds under sista veckan i augusti 2019 med den största av branscherna, dvs.

Teknologiindustrin rf. En del dess avtal löper ut vid utgången av oktober.  Till sådana stora avtalsområden vars arbets- och tjänstekollektivavtal kommer att löpa ut under de första månaderna av 2020 hör bl.a. handeln och kommunsektorn.  Diagrammen nedan visar de månader då avtalen inom olika avtalsområden löper ut i det fall att något optionsår inte utnyttjas (diagram 1) och i de fall att optionsåret utnyttjas (diagram 2).

Normalt bindande arbets- och tjänstekollektivavtal som löper ut 2019-20121, om optionsåret inte utnyttjas, antal anställda enligt uppgift från arbetsgivarorganisationerna

Diagram 1: Optionsåret utnyttjas inte

Diagram 2: Optionsåret utnyttjas

Tabell: Arbets- och tjänstekollektivavtal som löper ut 2019–2021, om optionsåret inte utnyttjas