Työ- ja virkaehtosopimusten päättymisajankohdat 2019–2021

29.8.2019 10.35
Uutinen

Syksyn 2019 työehtosopimusneuvottelut avaa elokuun viimeisellä viikolla suurimpana alana Teknologiateollisuus, jonka sopimuksia on päättymässä lokakuun lopussa.

Isoja sopimusaloja, joiden työ- ja virkaehtosopimukset ovat päättymässä alkuvuonna 2020, ovat mm. kauppa ja kunta-ala. Alla oleviin kuvioihin on koottu eri sopimusalojen päättymiskuukaudet tilanteessa, jossa optiovuotta ei käytetä (kuvio 1) ja tilanteessa, jossa optiovuosi toteutuu (kuvio 2).

Kuvio 1: Optiovuotta ei käytetä

Kuvio 2: Optiovuosi toteutuu

Taulukko: Vuosina 2019-2021 päättyviä työ- ja virkaehtosopimuksia, jos optiovuotta ei käytetä