Uppgörelse i arbetstvisten inom bevakningsbranschen – alla konfliktåtgärder avblåsta

Arbets- och näringsministeriet 8.11.2018 9.37 | Publicerad på svenska 8.11.2018 kl. 9.41
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag av den 6. november 2018.

De hotande strejkerna 9–10.11.2018 (Prevent 360 Turvallisuuspalvelut) och 19–21.11.2018 (Loomis, Avarn och Securitas) i samband med arbetstvisten inhiberas.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 30. april 2020. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna på hela bevakningsbranschens nivå följer den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå, som är sammanlagt 3,2 % under 24 månader. Avtalet innehåller löneförhöjningar i tabellöner, kvälls- och nattarbetsersättning- och textändringar samt lokal justeringspott.

Parter i arbetstvisten var Servicefacket PAM rf samt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).