Nya varslen om arbetsinställelser i arbetstvisten inom flyktrafikledning

18.1.2019 14.51 | Publicerad på svenska 18.1.2019 kl. 14.55
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) och Servicebranschernas arbetsgivare (PALTA) har varslat om nya arbetsinställelser.

SLJY har lämnat ett meddelande till riksförlikningsmannen om arbetsinställelser som genomförs varje tisdag och lördag kl. 02.00–08.00 från 29. januari 2019. Dessutom genomförs arbetsinställelser varje torsdag kl. 13.00–15.00. PALTA har varslat om lockout inom flyktrafikledning under tiden 2.–15. februari 2019 (kan läsas här på finska). Lockouten avbryter arbetet och löneutbetalningen för medlemmarna i fackförbundet.

Förhandlingarna mellan SLJY och PALTA har varit på gång över ett år och arbetstvisten har medlats också under riksförlikningsmannen. Sist har det medlats i arbetstvisten fredagen den 11. januari 2019 men ingen lösning har nåtts.

Riksförlikningsmannen tror att med de nya meddelandena utövar parterna påtryckningar på varandra för att lösa konflikten. Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.