Medlingen i arbetstvisten inom bevakningsbranschen fortsätter tisdagen den 6 november

2.11.2018 14.55 | Publicerad på svenska 5.11.2018 kl. 9.53
Nyhet

Medlingen i arbetstvisten inom bevakningsbranschen fortsätter tisdagen den 6 november under ledning av riksförlikningsmannen. Parter i arbetstvisten är Servicefacket PAM och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Det har tidigare varslats om en arbetsinställelse som skulle inledas den 6 november 2018 kl. 14 och gälla Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy, men den skjuts nu upp med två veckor till den 20 november 2018 kl. 14.

Syftet med uppskjutandet av arbetsinställelsen är att reservera tid för medling och för att nå en uppgörelse samt att garantera säkerhetsarrangemangen vid kärnkraftverken. Eftersom det med stöd av 8 § i lagen om medling i arbetstvister inte är möjligt att avgränsa arbetsinställelsen så att den inte skulle omfatta bevakningen vid kärnanläggningar, kan arbets- och näringsministeriet endast förbjuda genomförandet av strejken för en viss tid. Enligt lagen förutsätts att beslutet delges parterna minst tre dygn före arbetskonfliktens planerade begynnelsetidpunkt.

Med stöd av 8 § i lagen om medling i arbetstvister är det möjligt att skjuta upp en arbetsinställelse med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art anses beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse. En förutsättning är dessutom att det behövs mer tid för medling.