Ingen uppgörelse inom Posten – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

24.11.2019 18.58 | Publicerad på svenska 24.11.2019 kl. 19.15
Nyhet

Finlands Post- och logistikunion PAU rf förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf godkände förslaget.
För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.
Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter och alla arbetsinställelser som det varslats om genomförs.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska)

Selvityshenkilöiden esitys