Nytt medlingsbud i arbetstvisten gällande den privata undervisningssektorn

Utgivningsdatum 2.5.2022 8.56 | Publicerad på svenska 2.5.2022 kl. 14.39

Nytt medlingsbud i arbetstvisten gällande den privata undervisningssektorn Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf förkastade medlingsbudet som förlikningsman Jukka Ahtela gav fredagen den 29 april 2022. Fackförbundet Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och Bildningsarbetsgivarna Sivista rf skulle ha godkänt detta andra medlingsbud som givits i arbetstvisten. Det föregående medlingsbudet förkastades av arbetstagarorganisationerna den 14 april 2022. Eftersom också det nya medlingsbudet alltså konstaterades vara förkastat i sin helhet realiseras arbetsstriderna, vars början framskjutits till tisdagen den 3 maj. De berör femton privata läroinrättningar i Helsingfors och Tammerfors:

- Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Apollon yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
- Englantilaisen koulun säätiö sr (Engelska skolan - The English School of Helsinki, grundskola och gymnasium)
- Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö (Helsingin yhteislyseo, grundskola och gymnasium)
- Helsingin uusi yhteiskoulu osakeyhtiö (Helsingin uusi yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
- Herttoniemen Yhteiskoulu ja Reaalilukio Oy (Herttoniemen yhteiskoulu och Herttoniemen yhteiskoulus gymnasium)
- International School of Helsinki (grundskola och gymnasium)
- Kalevan lukion kannatusyhdistys ry (Kaleva gymnasium)
- Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen Oy (Helsingfors tyska skola, grundskola och gymnasium)
- Kulosaaren Yhteiskoulu Oy (Kulosaaren yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
- Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Lauttasaaren yhteiskoulu och Lauttasaaren yhteiskoulus gymnasium)
- Munkkiniemen koulutussäätiö sr (Munkkiniemen yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
- Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Oulunkylän yhteiskoulus grundskola och Oulunkylän yhteiskoulus gymnasium)
- Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy (Pohjois-Haagan yhteiskoulus grundskola och Pohjois-Haagan yhteiskoulus gymnasium)
- Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö (Helsingin suomalainen yhteiskoulu - grundskola och gymnasium)
- Tampereen yhteiskoulun säätiö (Tampereen yhteiskoulus gymnasium)
- Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö (Töölön yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
- Viipurin Reaalikoulu Oy (Maunulan yhteiskoulu och Helsingfors matematikgymnasium)
Det förkastade medlingsbudet finns till påseende här (på finska)
Familjeledighet
Signaturprotokoll
Lönesättningsbilaga