Teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton väliseen työriitaan ei löytynyt sopua – sovintoehdotukselle ei kaikkien osapuolten hyväksyntää 2.12.2019

2.12.2019 20.16
Tiedote

Teollisuusliitto ry hylkäsi tänään valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Teknologiateollisuus ry hyväksyi sen.

Sovun syntyminen olisi edellyttänyt kaikkien työriidan osapuolten hyväksyntää.

- Osapuolten väliset näkemyserot palkantarkistuksen suuruudesta ovat niin suuret, ettei työriitaa pystytty ratkaisemaan, valtakunnansovittelija harmittelee.

Sovittelijan esitys palkantarkistuksista pohjautuu Suomen Pankin näkemykseen. Sen mukaan kilpailukyky säilyisi ennallaan, jos palkkakustannusten nousu jää 1,7–2,5 %:n välille. Vuonna 2020 palkkakustannusten ennustetaan nousevan EU:n alueella 2,1 %. Tämä sisältää sopimuskorotukset, liukumat ja ns. tekstimuutokset. Suomessa liukumat ovat keskimäärin 0,4 %. Tekstimuutoksista 24 tunnin vuotuinen työaikalisäyksen poiston laskennallinen kustannusvaikutus on yksityisellä sektorilla noin 1,4 %.

Koska teknologiateollisuuden työehtosopimus ei sisältäisi enää 24 tunnin vuotuista työaikalisäystä, palkkauskustannukset nousisivat laskennallisesti 1,4 %. Kun otetaan huomioon lisäksi keskimääräinen 0,4 %:n vuotuinen liukuma, palkkakustannusten olisi arvioitu nousevan sovintoehdotuksen perusteella kahden vuoden aikana yhteensä 3,8 % (0,5 + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 0,4 +1,4).

Lopputulos tarkoittaa sitä, että työriita jatkuu ja työnseisausuhkat ovat voimassa.

- Sovittelua jatketaan sitten, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään sovun aikaansaamiseksi, Piekkala jatkaa.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä Liite 2 Liite 3 Liite 4