Hoppa till innehåll

Ingen uppgörelse mellan Teknologiindustrin och Industrifacket – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

2.12.2019 20.16 | Publicerad på svenska 2.12.2019 kl. 20.56
Pressmeddelande

Industrifacket förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Teknologiindustrin godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.

- Meningsskiljaktigheterna angående löneförhöjningar är så stora att det inte går att lösa tvisten, beklagar riksförlikningsmannen.

Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter och alla arbetsinställelser som det varslats om genomförs.

- Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska) Liite 2 Liite 3 Liite 4