Ingen uppgörelse inom den kommunala sektorn

Utgivningsdatum 4.5.2020 11.45 | Publicerad på svenska 4.5.2020 kl. 12.33
Nyhet

Riksförlikningsmannens förslag för den kommunala sektorn blev förkastade den 30 april 2020. För en uppgörelse krävdes att alla parter godkänner förslaget.

Meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora att det inte går att hitta en lösning ännu.

- Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Piekkala.

Parter i medlingen var Kommunala arbetsmarknadsförbundet samt Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Ratkaisuesitys (på finska) Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14

Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18 Bilaga 19 Bilaga 20