Riksförlikningsmannens byrå

Riksförlikningsmannens uppgift är att medla i arbetstvister och främja relationerna mellan arbetsgivare och löntagare. Förlikningsmannen hjälper arbetsmarknadens parter att finna en lösning i arbetstvister som hotar arbetsfreden.

Aktuellt

Markku Saarikoski blir förlikningsman vid riksförlikningsmannens byrå

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 16.9.2021 13.55

Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 18.3.2021 14.11

Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 4.2.2021 14.07