Aktuellt

Nyheter

Förlikningsnämndens arbete att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn upphörde

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 16.6.2022 12.01

En lösning enligt förlikningsnämndens förslag reformerar lönerna och ger arbetsfred

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 8.6.2022 15.00

Fem sökande till riksförlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 25.5.2022 16.27

Förlikningsnämnden: Ett rättvist och stabiliserande förlikningsförslag för att trygga arbetsfreden

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 10.5.2022 12.38

Förlikningsnämnden: Arbetet med att utarbeta ett förlikningsförslag fortsätter

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 28.4.2022 16.00