Aktuellt

Nyheter

Arbetsminister tillsatte en förlikningsnämnd för att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 8.4.2022 11.25

Ingen uppgörelse i arbetstvisterna inom UPM

Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 22.12.2021 15.33