Aktuellt

Nyheter

Markku Saarikoski blir förlikningsman vid riksförlikningsmannens byrå

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 16.9.2021 13.55

Jukka Ahtela fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 18.3.2021 14.11

Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Nyhet 4.2.2021 14.07

Janne Metsämäki fortsätter som förlikningsman

ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Pressmeddelande 24.9.2020 13.28

Arbetstvister i medling

Nyhet 25.2.2020 15.46